Om sorggrupperne

bench-chair-friends-288583-e1522845585430.jpg

I Studerende og Sorg tilbyder vi hverken behandling eller terapi. Sorg er noget, vi alle kommer til at opleve før eller siden, og det er slet ikke alle, der sørger, som har brug for professionel hjælp. De fleste lærer bare ganske langsomt at leve videre med sorgen, selvom den aldrig helt forsvinder.

I Studerende og Sorg tilbyder vi hjælp og støtte til de studerende i sorg, der ikke nødvendigvis har brug for professionel behandling. For selvom sorg er en naturlig del af livet, er den stadig lige lammende, når den rammer. Alt går i stå, og sorgen er pludselig det eneste, der betyder noget. Det føles, som om det er det eneste, det er værd at tale om, og alt andet kan synes fuldkommen meningsløst.

I sådan en situation er det uendeligt befriende at møde et menneske, der ikke bare skraber overfladen, men som faktisk forstår, hvad der sker.

Når vi arrangerer sorggrupper i Studerende og Sorg, er det, fordi vi ønsker at skabe de optimale rammer for, at studerende i sorg kan møde andre studerende i den samme situation. Vi ønsker at skabe rammen om et skæbnefællesskab, hvor det ikke er behovet for behandling, men den fælles historie, der bringer os sammen.

Et fællesskab med plads til alle

Vi ved godt, at ingen sorg er ens, og at hver enkelt studerende i sorg vil have sine egne unikke behov. Det vil naturligvis også afspejle sig i grupperne, hvor det vil være meget forskelligt, hvor langt den enkelte deltager er i sin sorgproces og i livet generelt. Men på trods af alle forskelle er sorgen essentielt set den samme, og det er det fælles, skæbnefællesskabet, vi fokuserer på i Studerende og Sorg.

Om der er behov for professionel behandling eller ej, så har alle behov for at blive mødt og forstået i den situation, de står i.

Gruppeforløbet i Studerende og Sorg er tilrettelagt i samarbejde med førende eksperter fra Aarhus Universitet, og det er særligt målrettet studerende i sorg. En gruppe mødes en gang om ugen til et kort oplæg og en efterfølgende fri snak om det emne, der er blevet slået an i oplægget. Formålet med forløbet er at skabe et frirum, hvor det er muligt at komme ud med nogle af de tanker og følelser, man lukker ned for i dagligdagen, for derved i fællesskab med andre og med støtte i oplægget at lære sig selv og sin sorg bedre at kende.

Det er ikke et krav for at deltage, at du er et helt bestemt sted i din sorg, eller at du er afklaret med, hvad du gerne vil have ud af din deltagelse. Det eneste krav er, at du er klar til at dele din historie i et fællesskab af studerende i sorg.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close